Żywice Węglowodorowe

Żywice nisko cząsteczkowe – termoplastyczne polimery produkowane są z frakcji aromatycznej C9, otrzymywanej przy pirolizie benzyn. Synteza żywic naftowo-polimerowych odbywa się za pomocą termopolimeryzacji aromatycznej frakcji C9. (skład: α-metylostyren, winylotoluen, inden)

Szerokie zastosowanie żywic węglowodorowych wynika z ich cennych właściwości, takich jak:niska temperatura mięknienia (od 50 do 150 C), odporność na światło, odporność chemiczna, odporność na ciepło, odporność na wodę, dobra rozpuszczalność w organicznych rozpuszczalnikach.

Żywice węglowodorowe są używane w różnych branżach, takich jak:

  • przemysł farb i lakierów oraz przemysł meblarski – jako substancje błonotwórcze, substytut kalafonii, klejów oraz roślinnych olejów. Błonotwórczość żywic węglowodorowych wspomaga tworzenia lśniącej, szybkoschnącej powłoki o wysokiej twardości, odporności chemicznej i wodnej. Kompozyty farb i lakierów z wykorzystaniem żywic węglowodorowych posiadają mniejszą lepkość, są mniej podatne na zagęszczenie podczas przechowywania;
  • przemysł celulozowo – papierniczym – jako zamiennik kalafonii, klejących związków oraz klei dyspersyjnych (cechują się większymi, niż kalafonia, właściwościami hydrofobowymi). Klejowe dyspersje na bazie żywic węglowodorowych zwiększają mechaniczne parametry papieru: wytrzymałość na zagięcia, odporność na rozrywanie, odporność na wgniecenia;
  • przemysł gumowy – wykorzystywane jako zmiękczacze (plastyfikatory) podczas produkcji a zwłaszcza regeneracji gumy w celu poprawy elastoplastyczności i wytrzymałości gumy i wulkanizatorów;
  • produkcja farb drukarskich – w celu poprawy technologicznych parametrów wydruku, zwiększenie połysku oraz twardości na ścieranie wycisku;
  • produkcja powłok antykorozyjnych oraz ochronnych – w celu wzrostu płynności wytopów, zwiększenia adhezyjnych właściwości farb oraz mas uszczelniających, nadaniu materiałom cech hydrofobowych. W obecnym czasie żywice węglowodorowe stanowią surowiec dla wielu branż. Żywice naftowe stosowane są w powłokach ochronnych, ponieważ mają wysokie wskaźniki temperatury mięknienia, trwałość koloru, lepkość w roztworach, trwałość, odporność chemiczną, odporność na ciepło oraz wiele innych cennych cech;

Żywice węglowodorowe impregnują tkaniny i papier przeznaczony do pakowania. Wykorzystywane są również przy produkcji płytek podłogowych i okładzin ściennych oraz wszelkiego rodzaju mas uszczelniających. Zastosowanie tego typu żywic znalazło stosowanie także w przemyśle tekstylnym do produkcji wodoodpornych powłok, w betonach oraz jako spoiwo w przygotowaniu płyt na bazie materiałów włóknistych.

Parametry oferowanych przez nas żywic węglowodorowych podane są w poniższej tabeli.

Nazwa wskaźnikówNormaDane rzeczywiste
1. Wygląd zewnętrznyCiało stałe o zabarwieniu od żółtego do brązowego w kawałkach o nieregularnym kształcie o wymiarze poprzecznym do 70 mm lub płytek o nieregularnym kształcie o grubości 1-4 mm.spełnia
2. Temperatura mięknienia, C80 – 13095
3. Kolor 50% roztworu żywicy w benzynie lakowej wg skali jodometrycznej, mg jodu/100 cm3, nie ciemniejszy40040
4. Liczba jodowa g jodu/100 g30 – 9049
5. Liczba kwasowa*, mg KOH/g, nie większy1,00,15
6. Udział masowy wody, %, nie większy0,2Nie występuje
7. Udział masowy popiołu, %, nie większy0,4Nie występuje
8. Udział masowy zanieczyszczeń mechanicznych, %, nie większy0,3Nie występuje