Kooperacja

Do zakresu oferty działalności kooperacyjnej prowadzonej przy współpracy z polskimi i europejskimi klientami należą między innymi:

  • Przeprowadzanie badań rynkowych wraz z oceną możliwości i opłacalności planowanych działań;
  • Reprezentowanie polskich oraz europejskich przedsiębiorców na spotkaniach biznesowych oraz przed organami administracji w Państwach byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem Państw wchodzących w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU);
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych, dostawców, kooperantów, ostatecznych odbiorców;
  • Uzyskiwanie certyfikatów oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla dopuszczenia do obrotu i sprzedaży polskich i europejskich towarów na terenie EAEU;
  • Zakładanie firm(w tym spółek prawa handlowego) oraz ich prowadzenie i reprezentowanie na terytorium EAEU;
  • Kupno/wynajem lokali na potrzeby prowadzonej działalności;
  • Nadzór przy budowie obiektów biurowych oraz przemysłowych w Państwach EAEU.

Dotychczas z naszych usług skorzystali: