Import

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się prowadzeniem specjalistycznego importu towarów z Państw byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EAEU oraz Państw stowarzyszonych.

Prowadzona działalność importowa obejmuje między innymi przygotowanie niezbędnej dokumentacji importowej (dokumentacja celna, niezbędne certyfikaty zezwalające na wywóz towarów z obszaru EAEU i jego import na teren EU etc.) oraz faktycznym importem towarów (spedycja, logistyka, odbiór, płatności etc.) do klientów z Polski oraz Unii Europejskiej.