Eksport

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się prowadzeniem specjalistycznego eksportu polskich i europejskich towarów na rynki Państw byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej EAEU oraz Państw stowarzyszonych.

Prowadzona w imieniu klienta działalność eksportowa jest każdorazowo poprzedzona wnikliwą analizą rynku, analizą potencjalnych możliwości ale też potencjalnych ograniczeń ekspansji oraz analizą ryzyka.

Zajmujemy się przygotowaniem wszelkich niezbędnych formalności związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz faktycznym eksportem towarów (spedycja, logistyka, odbiór, płatności etc.) do klientów z Państw byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem obszaru EAEU.

Z naszych usług dotychczas skorzystali: