Destylat Kondensatu Gazowego

Parametry destylatu kondensatu gazowego lekkiego:

Nazwa wskaźnikówRzeczywiste wskazania
Skład frakcyjny: – temp. rozpoczęcia destylacji oC – 50% destyluje się w temp. oC – 95% destyluje się w temp. oC – pozostałość w kolbie, %  33 47 89 0,9
Udział masowy siarki, PPM0,0008
Gęstość w temp. 20 oC, kg/m3648,7
Zawartość zanieczyszczeń mechanicznychbrak
Zawartość wodybrak
Wygląd zewnętrznyczysty, przezroczysty
Zawartość n-pentanu, % mas.29,247
Zawartość n-heksanu, % mas.8,722

Parametry destylatu kondensatu gazowego B:

Nazwa wskaźnikówRzeczywiste wskazania
Skład frakcyjny: – temp. rozpoczęcia destylacji oC – 10% destyluje się w temp. oC – 50% destyluje się w temp. oC – 90% destyluje się w temp. oC – 98% destyluje się w temp. oC – pozostałość w kolbie, %  39 51 71 116 139 0,8
Udział masowy siarki, PPM0,0008
Zawartość rozpuszczalnych w wodzie kwasówbrak
Prężność pary nasyconej, kPa63
Rzeczywista zawartość żywic, mg/100cm33,4
Zawartość zanieczyszczeń mechanicznychbrak
Zawartość wodybrak
Wygląd zewnętrznyczysty, przezroczysty
Zawartość n-pentanu, % mas.19,878
Zawartość n-heksanu, % mas.8,576